German EU Policy as Viewed from Finland - Aligned in substance, dissenting in method
EPIN Paper No. 33/ June 2012

Utrikespolitiska institutets forskare Kaisa Korhonen har skrivit en artikel som European Policy Institutes Network publicerade i nätverkets artikelsamling ‘Germany as Viewed by Other EU Member States’ ( EPIN Paper No. 33/ June 2012). Artikelsamlingen redigerades av Almut Möller och Roderick Parkes. I artikeln jämförs den tyska och finländska EU-politikens officiella linjedragning.

Länk till publikationen