Germany analyzes and forecasts...
Amber Bridge, The International Newsmagazine 4/2012

Utrikespolitiska institutets programdirektör Arkady Moshes artikel ‘Germany analyzes and forecasts…’ har publicerats i tidningen Amber Bridge, The International Newsmagazine 4/2012. Arkady Moshes konstaterar i sin artikel att den Europeiska unionens politik i Östeuropa inte kan vara effektiv om Tyskland inte deltar aktivt i den.

 

Länk till artikeln på Amber Bridge -tidningens hemsida