President Niinistö öppnade Gullrandasamtalen söndagkväll 16. juni. Öppningsanförandena följande dag rörde sig om Finlands position i en värld i förändring. Dessa anföranden hölls av ordförande för Vänsterunga i Finland Li Andersson, vd för Näringslivets delegation Matti Apunen, professor i internationell politik Hiski Haukkala, riksdagsledamot, ordförande för Centerpartiet Juha Sipilä samt utrikesminister Erkki Tuomioja.

Efter öppningsanförandena fördelades deltagarna i mindre arbetsgrupper, i vilka man diskuterade Finlands utrikespoltiska ställning med tanke på värderingar och intressen, resurser och tyngdpunkt samt med tanke på EU:s framtid.  Grupparbetet fortsatte på eftermiddagen, då man diskuterade Finlands säkerhetspolitik med fokus på samarbetsmöjligheter med de nordiska länderna, EU och Nato. I de avslutande diskussionerna framförde ordförandena för arbetsgrupperna ett sammandrag av förda diskussioner.

Till evenemanget hade inbjudits från olika håll inom samhället cirka hundra experter inom utrikes- och säkerhetspolitik. Bland deltagarna var bl.a. politiska beslutsfattare, forskare samt representanter för administration, näringslivet och media. Republikens presidents kansli hade ordnade evenemanget tillsammans med Utrikespolitiska institutet. 

Presidentens öppningsanförande samt öppnings- och de avslutande anförandena finns på Yle Areena.

Presidentens öppningsanförande: http://areena.yle.fi/tv/1950585

Öppningsanförandena: http://areena.yle.fi/tv/1950975

De avslutande anförandena: http://areena.yle.fi/tv/1951303

Tlläggsuppgifter:

www.presidentti.fi/kultaranta