Utrikespoliska institutets EU-programchef, doktor Hanna Ojanen har utnämnts till forskningsdirektör för Sveriges Utrikespolitiska institut. Hon inleder sitt arbete i Stockholm 11.1.2010.

På UI leder hon institutets forskningsverksamhet och är medlem i dess ledningsgrupp.
UI:s forskning är indelad i sju program, Europa, globalisering och säkerhet, Mellanöstern, Nordamerika och transatlantiska relationer, Östasien, Ryssland och dess närområde samt svensk och internationell säkerhets- och försvarspolitik.