HDP nousi Turkin parlamenttiin - riittääkö se muutokseen?
Libero
Sophia Leppä

Utrikespolitiska
institutets äldre forskare Toni Alaranta kommenterade den politiska situationen
i Turkiet efter parlamentsvalet i början av juni för tidningen Libero den 12
juni. Han tror att AKP kommer att fria till extremnationalisterna, men han
förhåller sig skeptiskt till partiets möjligheter att få till stånd en
majoritetsregering.