FIIA:s forskare Helmi Räisänen har avlagt doktorsexamen i samhällsvetenskaper vid Helsingfors universitets samhällsvetenskapliga fakultet. Räisänens avhandling fokuserar på beredskap för socioekologiska kriser.

I avhandlingen undersöks vad krisberedskap är och vad den borde vara i en tid av kroniska socioekologiska kriser, såsom klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Den fokuserar på hur man kan hantera de redan framkallade kriserna samtidigt som man håller sig på en hållbar väg när det gäller den långsiktiga framtiden. Ämnet behandlas genom att studera empiriskt material om finska offentliga myndigheter på flera administrativa nivåer. I studien används begreppet beredskapsfantasi. I krishanteringssammanhang avser termen etablerade sätt att utforska, analysera och hantera idéer om hot som inte är uppenbara i den operativa miljön.

-De politiska rekommendationer som kan dras från studien inkluderar att öka flexibiliteten i beredskapsplaneringen, bygga scenarier på ett tvärvetenskapligt sätt, tillämpa en längre tidsram för beredskap, samt att införa en ny typ av simuleringsövning som kallas ”Policy Operations Room”, säger Räisänen.

Avhandlingen kan läsas på Helsingfors universitets webbsida via e-thesis-tjänsten.

FIIA gratulerar till prestationen!

Picture of researcher Helmi Räisänen.
Helmi Räisänen.