Do new border checks threaten Europe's free movement? Not yet.
The Christian Science Monitor
Sara Miller Llana

Utrikespolitiska
institutets äldre forskare András Rácz kommenterar gränskontrollerna som tagits
i bruk av vissa länder inom EU-området för The Christian Monitors nättjänst
15.9. Han noterar i intervjun att gränskontrollerna är tillfälliga och endast
gäller en del av människorna. Enligt Rácz är Schengen inte i fara.

Länk till artikel