India and the Global Climate Governance: Between Principles and Pragmatism
The Journal of Environmental Development

Länk till sammandraget (på engelska). Läsning av artikeln i sin helhet fordrar registrering