Korruptionspengar kunde användas till bistånd
HBL
Mikko Pyhälä & Mikael Wigell

Utrikespolitiska institutets äldre forskare Mikael Wigell skrev tillsammans med Mikko Pyhälä insändaren “Korruptionspengar kunde användas till bistånd” som publicerades i HBL (16.3). I insändaren konstateras bland annat att “Regeringen Maduros administration har avsiktligen strävat efter att hålla kvar de fattiga i fattigdom för att behålla kontrollen över dem, samtidigt som den fåtaliga bolivarianska eliten lever i överflöd“.

Länk till hela insändaren.

Forskningsdirektör