Styrelsen för Finlands Utrikespolitiska institutet har valt docent Teija Tiilikainen som direktör för institutet för nästa femårsperiod. Dr Tiilikainen har varit direktör för Institutet sedan 2010 och hennes andra period kommer att påbörjas i januari 2015.

Doktor Tiilikainen har tidigare arbetat som direktör för nätverket för Europaforskning vid Helsingfors universitet och som statssekreterare vid utrikesministeriet i Finland.

Tilläggsuppgifter:
Pertti Rauhio
Riksdagens förvaltningsdirektör
(09) 432 2201