J.
A. Hollo-priset har beviljats Jyrki Kallio för verket Mestari Kongin
keskustelut (Gaudeamus), som han översatt och redigerat. J. A. Hollo-priset
delas ut årligen som erkänsla för en högklassig översättning till finska av ett
krävande facklitterärt verk som getts ut föregående år eller för långvarigt
förtjänstfullt arbete med att översätta facklitteratur till finska. Priset är
på 10 000 euro.

I
motiveringen konstateras:

”Jyrki
Kallios översättning till finska tar en klassiker till dagens värld. Kallio tecknar
bakgrunden till originalverket med hjälp av en omfattande inledning, hundratals
förklaringar och en översikt över konfucianismens utveckling. Översättningen
företräder på ett lyckat sätt kritiska editioner som grundar sig på filologisk
forskning. Samtalens komprimerade, repetitiva och till synes enkla form
förutsätter att översättaren behärskar nyanser. Träffande, livfulla och
ställvis även roliga ordval och ett rytmiskt språk förmedlar de klassiska
texternas innehåll och en hel filosofi till läsaren på ett stilfullt sätt.”

Priset beviljades av Finlands översättar-
och tolkförbund, länk till deras pressmeddelande.