Jasmine Sommardal arktisen esseekilpailun voittoon

Jasmine Sommardal har vunnit med sin essä ”Human rights climate change litigation: Pros and cons of addressing climate change in a less traditional way” den arktiska essätävlingen som Helsinki Climate Forum och Utrikespolitiska institutet ordnat tillsammans.

Sommardal
behandlade i sin essä sambandet mellan klimatförändring och mänskliga
rättigheter. Essän rönte beröm speciellt för dess originella synvinkel. Som
belöning för segern fick Sommardal historieverket över Utrikespolitiska
institutet Silmän politiikkaa som emeritusprofessor Osmo Apunen skrivit
samt en årgång av tidskriften Ulkopolitiikka.

Med hedersomnämnande belönades Atte Harjannes essä
”Luonnonvarat ja Arktiksen tulevaisuus – neljä skenaariota” och Tomi Ståhlbergs
essä ”Arktisen alueen alkuperäiskansat muutoksen keskellä”.

Essätävlingen
som utlystes senaste maj hade anknytning till Helsinki Climate Forum: Arctic
Urgency -konferensen som Helsingfors universitets studentkårs miljöutskott
ordnat 28.9.2013. Man kunde delta i tävlingen med en essä, som behandlar
arktiska områden och klimatförändring.

Teamet som
ordnade konferensen utförde förhandsgallringen, och de tre bästa essäerna
tävlade om det första priset under konferensen senaste höst. Vinnaren blev vald
av Utrikespolitiska institutets programdirektör för Global säkerhet Mika
Aaltola.

Utrikespolitiska
institutet gratulerar pristagarna!