Suomen on yhä vaikeampi livetä pakolaisten jakamisesta
Turun Sanomat / STT
Anniina Luotonen, Annu Marjanen

Finland har allt svårare att undvika att ta ansvar då EU-länderna besluter om att dela på asylsökandena. Europeiska kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker betonade på onsdagen att alla länder måste förbinda sig till att ta emot asylsökande. Finlands EU-linje har varit att följa majoriteten för att få delta i att påverka ärendets beredning, påminner Juha Jokela programchefen vid Utrikespolitiska institutet STT 9.9. En stor fråga är enligt honom om Finland är redo att ge efter i kravet på frivillighet ifall majoriteten av de Europeiska länderna antar kommissionens ståndpunkt som understryker tvång.