Äldre forskare Jyrki Kallio föreslås få J. A. Hollo-priset 2015 för verket Mestari Kongin keskustelut (Gaudeamus), som han översatt och redigerat.

Finlands översättar- och tolkförbund rf (FÖTF) beviljar priset i samarbete med Finlands kritikerförbund rf och Suomen tietokirjailijat ry som erkänsla för högklassig översättning till finska av ett krävande facklitterärt verk som getts ut föregående år eller för långvarigt förtjänstfullt arbete med att översätta facklitteratur till finska. Priset delas ut i samband med FÖTF:s 60-årsjubileum i april.