Kamppailu Suomesta
politiikasta.fi

Utrikespolitiska institutets programdirektör Mika Aaltola har publicerat sin artikel ‘Kamppailu Suomesta’ på politiikasta.fi -nätsidan 11.4. Aaltola granskar i artikeln Finland i kontexten där Rysslands säkerhetsmiljö i dess närgrannskap genomgår en förändring. Centrala teman är förändringen i Finlands yttre ställning och den ekonomiska samt politiska kampen om Finlands riktning.