Kan Georgien få sin första kvinnliga president på söndag?
Yle nyheter
Jenna Emtö; Anna Lillkung

Yle Nyheter (27.10.) intervjuade äldre forskare Ryhor Nizhnikau till artikeln ”Kan Georgien få sin första kvinnliga president på söndag?”.

Länk till artikeln
Ryhor Nizhnikau
Äldre forskare - forskningsprogrammet EU:s östra grannskap och Ryssland