Utrikespolitiska
institutets äldre forskare Katja Creutz disputerade den 4 augusti vid
Helsingfors universitets juridiska fakultet. Doktorsavhandlingens rubrik är
”State Responsibility in International Law: From Paradigm to
Periphery”. 

Opponent var professor Christian Tams från Glasgows
universitet och kustos professor Jan Klabbers. 

Ett sammandrag av avhandlingen
finns tillgänglig i universitets
E-thesis -tjänst.