Yle, A-Studio

Utrikespolitiska institutets äldre forskare Katri Pynnöniemi gav i Yles A-Studio 2.4. sin syn på premiärminister Dmitrij Medveds ställning just nu i Ryssland.