Expert: Finns are not prepared to take a strict position in relation to Russia
Baltic News Network

Äldre
forskare Katri Pynnöniemi kommenterade Fennovoimas kärnkraftsprojekt och
Finlands relationer till Ryssland.

Länk till artikeln