Kiina marssitti aseensa Tiananmenille – armeija typistää vahvuuttaan 300 000 hengellä
Helsingin Sanomat
Mikko Paakkanen

Kina
ordnade en stor militärparad på Himmelska fridens torg för att hedra 70-årsdagen
av slutet på kriget mot Japan. Utrikespolitiska
institutets äldre forskare Elina Sinkkonen kommenterade saken för Helsingin
Sanomat den 3 september. Hon sade att med paraden ville Kina signalera sina
militära utvecklingsnivå till utlandet. “Budskapet är speciellt riktat till
Japan”, konstaterade hon.

Länk till artikeln