Lähialueen konfliktit heijastuvat Eurooppaan
Haaste

Utrikespolitiska
institutets äldre forskare Teemu Sinkkonen har skrivit en artikel i anslutning
till säkerheten i Europa, som publicerades i tidningen Haaste den 10 juni (nr
2/2015). I artikeln analyserar Sinkkonen hur konflikter i närområdena
återspeglas i Europa. Han konstaterar att trots att hotet från gästkrigare är
reellt, så bör vi inte överreagera och att tyngdpunkten i arbetet mot terrorism
måste ligga på omsorgsfullt myndighetsarbete.