Arvio Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksista
Ulkoasiainministeriö
Mats Bergquist, François Heisbourg, René Nyberg

Bedömningen har nu sammanställts av en oberoende expertgrupp och överräcktes till utrikesminister Timo Soini den 29 april 2016. Teija Tiilikainen var i den expertgruppen.
I januari 2016 utnämndes följande personer till medlemmar i expertgruppen: ambassadör Mats Bergquist (Sverige), ordföranden för forskningsinstitutet International Institute for Strategic Studies och det säkerhetspolitiska centret Geneva Center for Security Policy François Heisbourg (Frankrike), ambassadör René Nyberg (Finland) och direktören för Utrikespolitiska institutet Teija Tiilikainen (Finland).

Länk till publikationen