Tarkastukset palasivat Euroopan maiden rajoille – mutta vain toistaiseksi
Helsingin Sanomat
Petteri Tuohinen, Aishi Zidan

Utrikespolitiska
institutets äldre forskare Teemu Sinkkonen kommenterade det tillfälliga
införandet av gränskontroller i Schengen-länder i Helsingin Sanomat den 14
september.

Länk till artikeln