Kontroversiella gasledning börjar rörläggas i Finland
Sveriges Radio
Erika Gabrielsson

Sveriges Radio (27.9.) intervjuade äldre forskare Antto Vihma om Nord Stream 2.

Länk till intervjun
Forskningsprofessor