Krimin kriisi ajanut Venäjän diplomaattiseen paitsioon
MTV

Utrikespolitiska institutets programdirektör Mika Aaltola framhöll i en intervju för MTV 16.3. att Krim-krisen har försatt Ryssland diplomatiskt ur spel. Enligt honom talar omröstningen i FN:s säkerhetsråd om isolering då t.o.m. Kina avstod ifrån att rösta.

Länk till artikeln