'Krisen bereder väg för Nato'
Hufvudstadsbladet
Marianne Lydén

Utrikespolitiska institutets äldre forskare Charly Salonius-Pasternak konstaterade i en intervju för Hufvudstadsbladet 6.3. att politikerna tvingas göra nya försvarsanalyser. Enligt forskaren kan detta för Finlands del bl.a. betyda en försvarsallians med Sverige eller Natomedlemskap.

 

Krisen i Ukraina tvingar politikerna att göra nya försvarsanalyser. För Finland kan det betyda allt från en försvarsallians med Sverige till att följa efter Sverige in i Nato, bedömer forskaren Charly Salonius-Pasternak.

De försvarspolitiska analyserna bör motsvara verkligheten och inte reflektera ett önsketänkande. När det senast nu står klart att den ryska björnen är oberäknelig och lätt-irriterad måste analyserna uppdateras, framhåller Charly Salonius-Pasternak, forskare vid Utrikespolitiska institutet.

Vladimir Putins brösttoner om ryssar i förskingringen som han har rätt att skydda borde enligt honom få de baltiska länderna att reagera.

– I Estland, Lettland och Litauen måste de fundera på hur de behandlar sina ryska minoriteter. Om de inte gör det efter det här så hänger politikerna nog inte alls med i utvecklingen.
Sverige steget före

I vårt västra grannland har försvarsdiskussionen gått het redan ett tag och nu har Rysslands agerande i Ukraina lett till att temperaturen stigit ytterligare. Politiker över nästan hela linjen kräver att Ukrainakrisen måste sätta sina spår i den parlamentariska försvarsberedningens rapport.

Rapporten skulle bli klar den här månaden, men Sveriges försvarsminister Karin Enström har gett beredningen två månader till. Orsaken är det som hänt i Ukraina. Röster höjs för att slutsatsen borde vara att Sverige går med i Nato. Salonius-Pasternak säger att det skulle få omedelbara konsekvenser för Finland.

– Den dagen Sverige berättar för Finland att man har beslutat gå med i Nato har Finland inte många veckor på sig att fatta samma beslut. Det skulle på så många nivåer vara märkligt om Finland då skulle stå helt ensamt både geografiskt och identitetsmässigt. Det skulle också rent praktiskt försvåra Finlands situation, slår han fast.

I Finland är Samlingspartiet och SFP tydligast för Nato. Ex-försvarsminister Stefan Wallin (SFP) förklarade i en intervju i Suomen Kuvalehti att det redan tidigare funnits grunder för ett finländskt Natomedlemskap och att man på grund av Ukraina nu borde göra slag i saken.
Lång väg till medlemskap

Problemet för Natoförespråkarna är att folket segt motsätter sig ett medlemskap. I alla opinionsmätningar som gjorts har motståndarna varit i klar majoritet. Därför har också den här regeringen bestämt att ingen medlemsansökan lämnas in under valperioden. Salonius-Pasternak tycker logiken haltar.

– Man kan fråga sig varför politikerna i den här frågan hänvisar till folkets åsikt. Det tycks ju inte vara något problem när de driver på kommunreformen, till exempel.

Steget in i Nato är ändå långt.

– Nu förväntar jag mig att samarbetet med Sverige fördjupas alltmer, så till den grad att man kan tala om gemensamma försvarsförpliktelser. Inte en gemensam utrikespolitik, men gemensamma åtaganden.