FIIA’s forskare Kristiina Silvan disputerar 25.2.2022 kl. 13 vid Statsvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet på avhandlingen “Legacies of the Komsomol – Afterlife of the Leninist Communist Youth League and Contemporary State-Affiliated Youth Activism in Post-Soviet Belarus and Russia”. Disputationen äger rum i salen U3032, universitetets huvudbyggnad (Fabiansgatan 33), 3 våning. Disputationen kan också följas direkt på nätet.

Opponent är professor Andrew Wilson, University College London, och kustos är professor Juhana Aunesluoma.

Doktorsavhandlingen publiceras i Finska Vetenskaps-Societetens serie Commentationes Scientiarum Socialium.

Doktorsavhandlingen publiceras också elektroniskt och finns tillgänglig på Helsingfors universitets webbsida i E-thesis.

 

Postdoktoral forskare