Kyberturvallisuus Venäjän kansallisen turvallisuuden viitekehyksessä
STETE:n vuosikirja

Utrikespolitiska institutets äldre forskare Katri Pynnöniemi har publicerat i STETEs årsbok artikeln ‘Kyberturvallisuus Venäjän kansallisen turvallisuuden viitekehyksessä’. Forskaren konstaterade i sin artikel, att Rysslands cybersäkerhet har stark förankring i det traditionella geopolitiska tänkandet, och att informationskrigföring och psykologisk påverkan har i Ryssland samband med cybersäkerhet.
Länk till artikeln (pdf, s. 91–95)