L’Azerbaïdjan au cœur des nouvelles tensions régionales
P@ges Europe

Utrikespolitiska institutets forskare Anaïs Marins artikel “L’Azerbaïdjan au cœur des nouvelles tensions régionales” publicerades 31.7. i P@ges Europe -online publikationens avdelning “Defense, security and IR”. Publikationen är Frankrikes premiärministers byrås forsknings- och publikationsavdelning La Documentation Francaises nätpublikation.


Länk till artikeln på hemsidan av P@ges Europe