Europa och länken över Atlanten
nwt.se
Henrik L Barvå

Äldre gästforskare Leo Michel talade i tankesmedjan Frivärlds
konferens i Stockholm (14.11.). Temat
för konferensen var Europas framtid och den transatlantiska länken.

Länk till
artikeln i nwt.se