Turkin hallinto muuttuu yhä itsevaltaisemmaksi
Helsingin Sanomat
Aishi Zidan

Utrikespolitiska
institutets äldre forskare Toni Alaranta kommenterade den politiska situationen
i Turkiet i Helsingin Sanomat den 16 april. Enligt Alaranta försökte det
makthavande partiet AKP i början vinna inrikespolitiska popularitet genom att
uppträda som en framstegsvänlig reformator. Senare har makten förändrat AKP. I
början av 2000-talet betraktades Turkiet som ett islamskt modelland, men nu
förändras förvaltningen i allt mera enväldig riktning.


Länk till artikeln