The national agents of transnational memory and their limits: the case of the Museum of the Second World War in Gdańsk
Journal of Contemporary European Studies
Marco Siddi & Barbara Gaweda

Utrikespolitiska institutets äldre forskare Marco Siddi är en av författarna till den referentgranskade vetenskapliga artikeln “The national agents of transnational memory and their limits: the case of the Museum of the Second World War in Gdańsk” som publicerades i the Journal of Contemporary European Studies.

Läs mer här.

Ledande forskare