Tidnigen The National om klimatförhandlingar och institutets forskning

De uttalanden som Förenade Arab Emiraten tillsammans med flera andra gett om bekämpandet av klimatförändring avviker modigt från OPEC-ländernas tidigare linje. Av denna åsikt är institutets forskare Mari Luomi i tidningen The National som utkommer på engelska i Abu Dhabi. Journalist Vesela Todorova.

UAE urges developed nations to make carbon cuts

Samma tidning The National tar även upp Saudiarabiens klimatpolitik och hänvisar i där till Mari Luomis analys över ämnet. Journalist Chris Stanton.


Climate disputes large and small