Brysselin kone. EU ja Lähi-idän tilanne
Yle
Maija Elonheimo

Utrikespolitiska
institutets gästande äldre forskare Mari Neuvonen var med och diskuterade EU
och situationen i Mellanöstern i Yles radioprogram Brysselin kone den 3 juni.Länk till klipp