Migrant influx may give Europe's far right a lift
The New York Times
Steven Erlanger, Alison Smale

Gästande äldre forskare vid Utrikespolitiska institutet, Michael Haltzel, kommenterar Europas flyktingssituation i The New York Times 7.9. Reaktionerna gentemot flyktingarna varierar stort runtom Europa: Sverige, Tyskland och Österrike tar emot flyktingar med en positiv inställning men på annat håll inställer man sig passivt eller öppet hatiskt gentemot dem, säger Haltzel. Situationen kan vara mottaglig för extremhögern.