Putin's Nordic Miscalculation
The Huffington Post

Utrikespolitiska
institutets gästande äldre forskare Michael Haltzel har skrivit en artikel om
de nordiska ländernas säkerhetspolitik och Rysslands roll i den. Artikeln publicerades
i The Huffington Post den 15 april. Haltzel skriver rakt på sak om den
säkerhetspolitiska situationen i de nordiska länderna samt om dess roll i det
kommande riksdagsvalet i Finland.

Länk till artikeln