Programchef Mika
Aaltola har valts för en ny tvåårsperiod till EISA:s styrelse. European International
Studies Association är en europeisk takförening för internationella
relationernas bransch. Förutom Aaltola representeras de nordiska länderna i
styrelsen av Norges utrikespolitiska instituts (NUPI) forskningschef Ole Jacob
Sending. Till styrelsens ordförande valdes Thomas Diez (University of
Tubingen).

Mika Aaltola (Ulkopoliittinen instituutti)

Thomas Diez (University of Tübingen)

Lyubov Mancheva (University of Sofia)

Knud Erik Jørgensen (Aarhus University)

Stefania Panebianco (University of Catania)

Mathias Albert (Bielefield University)

Victoria Basham (University of Exeter)

Maria Raquel Freire (University of Coimbra)

Jef Huysmans (Open University)

Ole Jacob Sending (NUPI)

Tanja Aalberts (University of Amsterdam)

Benjamin Tallis (Centre for European Security)