Halla-aho stal showen på Gullranda
HBL/SPT
Mikael Sjövall

Programm direktör Mika Aaltola refererades av HBL i deras artikel om Gullrandasamtalen 17.6. 

Under paneldiskussionen kommenterade Aaltola bland annat säkerhetspolitiska frågor såsom hybridkrigföring och militära hot i Europa.

Länk till artikeln.

 

Direktör, chefredaktör (Ulkopolitiikka-tidskrift)