Samlingspartiet har utnämnd Mika Aaltola, direktör för Finlands internationella institut, till kandidat i Europaparlamentsvalet 2024. Aaltola är på semester när valkampanjen inleds den 1 maj 2024. Han kommer att ansöka om tjänstledighet för den tid som den officiella kandidaturen pågår, som början den 10 maj.

I Aaltolas frånvaro kommer ställföreträdande direktör Mikael Mattlin att ta över direktörens uppgifter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Styrelseordförande Klaus Korhonen
+358 50 308 6846
klaus.korhonen@gov.fi