Mikael Wigell om kalla krigs-vibbarna
Ålands Radio och TV
Hasse Persson-Bru

Äldre forskare Mikael Wigell berättade om Europeiska Kalla krigs-strategier som lever kvar men som inte längre fungerar (Ålands Radio och TV, 2.3.).