Hybrid interference as a wedge strategy: a theory of external interference in liberal democracy
International Affairs
Mikael Wigell

Utrikespolitiska institutets äldre forskare Mikael Wigell har författat en referentgranskad vetenskaplig artikel som publicerades som huvudartikel i International Affairs -journalens mars volym. I artikeln utvecklar Wigell konceptet om hybridpåverkan och använder Ryssland och Kina som fallstudier. Artikelns rubrik är ”Hybrid interference as a wedge strategy: a theory of external interference in liberal democracy”.

Läs mer här.

Forskningsdirektör