Opinion: The geostrategic importance of the EU-Mercosur negotiations
Borderlex

Utrikespolitiska
institutets äldre forskare Mikael Wigell har skrivit en artikel som
publicerades på Borderlex den 25 mars. Wigell skriver om frihandelsdiskussionerna
mellan EU och Mercosur. Enligt Wigell är diskussionerna av stor betydelse för
t.ex. Brasiliens framtid: närmar sig Brasilien väst eller beslutar man att intensifiera
samarbetet med de andra BRICS-länderna.