Jane och Aatos Erkkos stiftelse har beviljat ett bidrag på 530000 euro till ett forskningsprojekt, där man utreder den Europeiska unionens utvecklingslinjer efter den ekonomiska krisen samt dessa riktlinjers följder för hela unionen och även skilt för Finland. Syftet med forskningsprojektet är att ge stöd och hjälpmedel för politiskt beslutsfattande i Finland samt skapa förutsättningar för medborgardiskussionen i Finland.

Näringslivets forskningsinstitut ETLA och Utrikespolitiska institutet UPI utför tillsammans projektet. Forskningsprojektet slutförs inför sommaren 2014. Forskningsgruppen består av forskare från de båda forskningsinstituten. Forskningsprojektet leds från ETLAs sida av forskningsdirektör Markku Kotilainen och från UPIs sida av direktör Teija Tiilikainen.

Tilläggsuppgifter:

Markku Kotilainen, ETLA, tel. 050-351 1192, epost markku.kotilainen@etla.fi

Teija Tiilikainen, UPI, tel. 040-820 0544, epost teija.tiilikainen@fiia.fi