Ruotsin saamat Nato-neuvot eivät hätkäytä Haglundia
MTV

Utrikespoliiska institutets programdirektör Mika Aaltola kommenterade i MTV uutiset 28.4. Natos eventuella expansion till Finland och Sverige. Enligt Aaltola har betydelsen av Rysslands eventuella motreaktioner minskat, eftersom Ryssland redan med dess eget agerande har omintetgjort risken.