Nato-keskustelu roihahti jälleen uusille kierroksille
Helsingin Sanomat
Tommi Hannula, Eeva Palojärvi

Äldre
forskare Sinikukka Saari kommenterade den finländska Natodiskussionen för
Helsingin Sanomat den 13 april. Enligt Saari bör Finland inte bromsa den egna
Natodebatten av rädsla för Ryssland, men å andra sidan måste Finland förbereda
sig på olika utvecklingsgångar i Ryssland.Länk
till artikeln.