Neopragmatismi ja politiikka: Richard Rortyn neopragmatismin mahdollisuudet ja seuraukset politiikan tutkimukselle
Politiikka 4/2013

Utrikespolitiska institutets forskare har publicerat artikeln ‘Neopragmatismi ja politiikka: Richard Rortyn neopragmatismin mahdollisuudet ja seuraukset politiikan tutkimukselle’ i Statsvetenskapliga föreningens tidskrift Politiikka 4/2013 i avdelningen Översiktsartiklar och diskussioner.