Depois das eleições de domingo, a Finlândia vai provar o remédio que mais receitou: a austeridade
Observador
João de Almeida Dias

Utrikespolitiska
institutets äldre forskare Niklas Helwig kommenterade riksdagsvalet i Finland
för den portugisiska tidningen Observador den 18 april.

Länk till artikeln