Utrikespolitiska
institutets äldre forskare Niklas Helwig disputerade hösten 2014 (universiteten
i Köln och Edinburgh). Nu har hans doktorsavhandling om EU:s höga representant
för utrikesfrågor och säkerhetspolitik publicerats.
Boken heter ”The High Representative of
the Union: The constrained agent of Europe’s foreign policy”.
Den finns att få hos Amazon, och den
finns också i webbtjänsten Academia.

Länk till Academia