Noora Kotilaisen artikkeli
Uutistamo

Utrikespolitiska
institutets gästande forskare Noora Kotilainen har skrivit en artikel som
behandlar lidandets bilder.

Länk till artikel