Meddelande 10.11.2011Nyanställningar:


Dr Hanna Ojanen forskare, programmet Europeiska unionen;


PM Lauri Kaanela ekonomichef


Dr Hanna Ojanen har 7.11.tillträtt som forskare i programmet Europeiska unionen. Hennes forskningsobjekt omfattar relationerna mellan EU, Nato och FN, säkerhets- och försvarspolitik, försvarsintegrationen i Europa och Turkiet. Hon har tidigare verkat som forskningschef på Utrikespolitiska institutet i Stockholm, och som programdirektör för forskningsprogrammet Europeiska unionen i Utrikespolitiska institutet i Helsingfors.


PM Lauri Kaanela har tillträtt som ekonomichef för Utrikespolitiska institutet 31.10. Han har tidigare verkat som ekonomichef för Räddningsinstitutet i Kuopio.Tilläggsuppgifter:


Förvaltningsdirektör


Helena Lehtovirta


helena.lehtovirta@fiia.fi Tel. +358 9 432 7702